#ในที่ซึ่งรู้สึกดี

In places where I feel…

#ในที่ซึ่งรู้สึกดี

In places where I feel…

“ภาพที่งดงามและเรื่องราวที่ดีมีอยู่รอบตัว หยิบยื่นกำลังใจแบ่งปันพลังงานบวก”
The Cross-Cutting

Home

About The Cross-Cutting 

สวัสดีจาก ในที่ซึ่ง … “รู้สึกดี”

โลกใบนี้กว้างใหญ่ และรอให้เราได้ออกไป ‘พบเจอ’ หลายสิ่งอีกมากมาย ลองจัดเวลาผลักดันตัวเองจากพื้นที่ประจำวันออกไปเปิดโลก และ ‘สัมผัส’  กับผู้คนในสถานที่ต่างๆ ปล่อยวางความเร่งเร้า เพื่อเข้าใจความ ‘รู้สึก’ ของตัวเอง

The Cross-Cutting เริ่มต้นจากการที่พี่ชายชักชวนน้องชายให้ลองเดิน ‘ก้าวข้ามผ่านวงจรชีวิตประจำวัน’ ไปบนเส้นทางที่จะพาตัวเอง ออกไปพบเจอ สัมผัส และรู้สึกกับโลกกว้างใบนี้ได้มากขึ้น

เพื่อกลับมานำเสนอข้อคิด บอกเล่าเรื่องราว และแบ่งปันภาพถ่ายที่ได้มาจากการเดินทางนั้น โดยแอบหวังว่าทุกอย่างที่ได้รับมา จะช่วยเติมพลังแห่งชีวิตให้ตัวเอง และกลายเป็นกำลังใจให้คนอื่นบ้าง… 

จึงอยากชวนทุกคนให้มาติดตามบันทึกที่จดมาจากความคิด (The Diary) เรื่องราวที่ช่วยให้รู้สึกดีจากการเดินทาง (The Story) และความทรงจำผ่านสายตาที่เก็บมาเป็นภาพนิ่งและเคลื่อนไหว (The Memory) ไปพร้อมกับพวกเรา

Our Contents

The Diary

The Diary of life learners:
บันทึกประจำวันจากพลังแห่งความคิด
ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้

The Story

The story from flash-packers:
เรื่องราวปนความรู้สึก
ที่เก็บมาฝากจากการสถานที่ต่างๆ

The Memory

The memory in our eyes:
ความทรงจำที่ส่งผ่านมาจากสายตา 
จัดเก็บไว้ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว

Recent Posts

Contact

thecrosscutting@gmail.com